پشتیبانی (فقط در واتس اپ): 09357100044 تلفن پشتیبانی : 02125917699
کارت بازرگانی

اظهارنامه ثبت دفاتر بازرگانی چیست؟ چه مواردی در آن ذکر شود؟

اظهارنامه ثبت دفاتر بازرگانی چیست؟ چه مواردی در آن ذکر شود؟

اظهارنامه ثبت دفاتر بازرگانی چیست؟ سامانه اظهارنامه ثبت نام  دفاتر بازرگانی کجاست؟ فرم اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی چیست و شماره اظهارنامه ثبت دفاتر بازرگانی چگونه تعیین می شود؟ این مهم ترین سوالاتی است که در این مطلب به صورت کامل به آن ها پاسخ خواهیم داد.

تشریفات صدور کارت بازرگانی در اداره كل ثبت شركتها و مالكیت صنعتی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صورت می گیرد. در بدو امر مراحل و مدارک مورد نیاز در اداره ثبت شركتها ذكر و در مرحله دوم مراحل و مدارك مورد نیاز در اتاق بازرگانی شرح داده می شود.

اظهارنامه ثبت دفاتر بازرگانی

برای صدور اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی در اداره ثبت شرکت ها مدارک و مراحل ذیل مورد نیاز است :

سه برگ اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی.

این برگ ها را می توان از دایره فروش اوراق بهادار مستقر در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهیه و تکمیل و امضاء کرد.

پلمپ دفاتر تجاری ( روزنامه و کل ) در سال جاری و ارائه گواهی پلمپ دفاتر تجاری.

در صدور اظهارنامه ثبت دفاتر بازرگانی باید این نکته را در نظر داشته باشید که هر شخص ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) که تاجر محسوب شود می بایستی دارای دفاتر قانونی باشد. این دفاتر طبق قانون تجارت عبارت از دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر دارایی و دفتر کپیه می باشد. امروزه با وجود دستگاه هایی از قبیل زیراکس، فتوکپی، فکس ( نمابر ) و امثال آنها وجود دفتر کپیه ضروری به نظر نمی رسد و دیگر دفاتر در اداره ثبت شرکت ها پلمپ می شود و تاجر وفق مقررات نسبت به درج صورت حساب های خود در آن ها اقدام می کند. این دفاتر وقتی دارای سندیت خواهد بود که در اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت و پلمپ آن ها اقدام شود. برای اخذ کارت بازرگانی، اشخاص حقوقی و حقیقی بایستی دارای دفاتر قانونی باشند. بنابراین، با توجه به میزان معاملات خود نسبت به اخذ دفتر با تعداد صفحات لازم ٥٠ برگی – ١٠٠ برگی و یا بالاتر تهیه و در دایره پلمپ دفاتر ثبت شرکت ها اقدام و یک برگ گواهی پلمپ دفاتر تجاری از واحد فروش اوراق بهادار تهیه و پس از پلمپ دفاتر نسبت به تکمیل آن اقدام و مسئول مربوطه نسبت به امضاء و مهر آن اقدام خواهد نمود.

یک برگ فتوکپی شناسنامه ( در صورتی که متقاضی ، شخص حقیقی باشد).

فتوکپی آگهی تاسیس شرکت و آخرین تغییرات آن ( در صورتی که متقاضی ، شخص حقوقی باشد). در صورتی که متقاضی کارت بازرگانی شخص حقوقی باشد، ارائه روزنامه رسمی تاسیس شرکت همراه با آخرین تغییرات در شرکت ضروری می باشد.

فیش پرداختی حق الثبت نام در دفاتر بازرگانی

حق الثبت نام در دفاتر بازرگانی با عنایت به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ١٣٧٣، مبلغ چهار هزار ریال می باشد. که پس از اخذ فیش نسبت به واریز مبلغ مذکور در شعب بانک ملی معین، اقدام و رسید پرداخت به واحد مربوطه به همراه سایر مدارک ارائه گردد.

ارائه اصل یا فتوکپی برابر اصل سند رسمی وکالت چنانچه امور توسط وکیل رسمی شرکت یا شخص انجام می شود. در صورتی که امور توسط وکیل انجام می پذیرد، ارائه وکالت نامه رسمی نیز ضروری می باشد.

مراحل اظهارنامه ثبت نام دفاتر بازرگانی

پس از تهیه مدارک یاد شده برای اظهارنامه ثبت دفاتر بازرگانی ، متقاضی بایستی به واحد ثبت دفاتر بازرگانی مراجعه کند. مسئول مربوطه نسبت به ثبت نام تجاری اقدام کرده و شماره دفتر را در روی سه نسخه اظهارنامه درج و سپس نسبت به امضاء و مهر نمودن اظهارنامه ها اقدام می نماید. در نهایت یک نسخه از اظهارنامه را جهت بایگانی در سوابق ضبط کرده و سایر نسخ را تحویل متقاضی می دهد.

ثبت شرکت آنلاین

نكات لازم جهت دريافت كارت بازرگانی

رعایت نکات زیر جهت دریافت کارت بازرگانی الزامی می باشد.

امضای دو برگ اظهارنامه پلمپ دفاتر و سه برگ اظهارنامه کارت بازرگانی و در صورت شركت بودن زدن مهر شرکت روی آن

امضا وكالت نامه وكيل مربوطه توسط شخص و در صورت شركتی بودن كارت زدن مهر شركت بر روی امضای مدیرعامل

پرداخت مبلغ ٥٠٠/٠٠٠ ريال به عنوان كارمزد و واریزی ثبت شركتها و حق الوكاله وكيل

ارائه کپی شناسنامه برای کارت شخصی و ارائه کپی کلیه مدارک شركت و روزنامه رسمی و کپی شناسنامه مدیر عامل برای شرکت

هزینه ثبت نام کارت بازرگانی

مراحل دریافت کارت بازرگانی

پس از تكميل مدارك بالا و تسلیم آن به شركت سه روز بعد به شركت مراجعه كرده و ضمن دریافت اسناد و مدارك به شرح بالا مراحل زیر را در جهت اظهارنامه ثبت دفاتر بازرگانی دنبال می کنید:

ابتدا با همراه داشتن دو قطعه عكس و مدارك تسلیمی از طرف شركت به اتاق بازرگانی واقع در خ طالقانی جنب سفارت امریكا تشریف برده و به مسئول مربوطه مراجعه و با ارائه مدارك تقاضای معرفی نامه به اداره سوء پیشینه و دریافت فرمهای مخصوص کارت بازرگانی را می نمایید.

سپس بعد از اخذ معرفی نامه به نزدیکترین محل اداره تشخیص هویت نیروی انتظامی مراجعه تا از شما انگشت نگاری به عمل آید.

فرمهای مخصوص کارت بازرگانی را تایپ و تنظیم به شركت تحویل می دهید و در مورد مراحل بعدی مشورت می نمایید.

از میان فرمها یک فرم به نام ( فرم الف) مخصوص ارائه به بانك جهت گرفتن استعلام خوش حسابی جهت شركت شما و یا شخص شما می باشد كه همزمان با عملیات انگشت نگاری می توانید به همراه فرم الف به بانك مربوطه مراجعه و فرم را تحویل فرمایید و اگر شركت جدیدالتاسیس باشد می بایست از حساب جاری مدیرعامل نیز استعلام به عمل آید و در صورت نداشتن حساب جاری مدیرعامل باید حتما سه ماه از افتتاح حساب شرکتی گذاشته باشد.

( فرم د) را از اوراق جدا كرده و به دفتر خانه ای برده و در صورت شركتی بودن امضا و مهر و شخصی بودن امضا را گواهی می نمایید.

در مورد کارتهای شخصی ارائه دو نفر معرف با سابقه ٣ سال بازرگانی كه دارای کارت بازرگانی می باشند الزامی است مگر اینکه متقاضی دارای مدرک لیسانس باشد كه ارائه معرفین در ( فرم ج) صورت می گیرد.

مهمترین مرحله اگر سند مالکیت به صورت شش دانگ متعلق به متقاضی كارت باشد مشکلی نیست ولی اگر محل اجاره باشد باید همراه اجاره نامه محل و فیش برق و تلفن و اصل سند مالکیت شش دانگ به همراه شخص مالك محل به اتاق بازرگانی مراجعه گردد.

تهیه اظهارنامه ثبت نام دفاتر بازرگانی

پس از تهیه مدارک اظهارنامه ثبت دفاتر بازرگانی به واحد ثبت نام دفاتر بازرگانی مراجعه و مسئول مربوطه نسبت به ثبت اظهارنامه ها در دفتر ثبت نام تجارتی اقدام و شماره دفتر را در روی سه نسخه اظهارنامه درج و نسبت به امضا و مهر نمودن اظهار نامه ها اقدام می نماید.

سپس یک نسخه از اظهارنامه ثبت دفاتر بازرگانی را جهت بایگانی در سوابق ضبط و دیگر نسخ را تحویل متقاضی می دهد. در این مرحله از اظهارنامه ثبت دفاتر بازرگانی انجام کار در اداره ثبت شرکتها به اتمام رسیده با در دست داشتن مدارک به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مراجعه گرددو

علاوه بر این مطلب  که در مورد تمامی مراحل و شرایط اظهارنامه ثبت دفاتر بازرگانی توضیح داده شد، شما می توانید به صورت آنلاین از طریق سامانه پایدار ثبت تمامی کار های حقوقی و امور ثبتی خود را با کمترین هزینه انجام دهید. مراحل ثبت کردن برند و ثبت شرکت در مقالات مختلف توضیح داده شده است و علاوه بر این شما می توانید تمامی امور خود را با کمترین هزینه ثبت برند و به صورت کاملاً آنلاین در این سامانه انجام دهید.

سوالات متداول: 

دریافت اظهارنامه دفاتر بازرگانی چه مراحل و شرایطی دارد؟

تمامی مراحل و شرایط دریافت این اظهارنامه به صورت کامل در این مقاله توضیح داده شده است.

بهترین موسسه برای دریافت این خدمات و کارت بازرگانی کدام است؟

سامانه آنلاین تمامی امور ثبتی شما را به صورت کاملاً آنلاین انجام می دهد.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۵ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.