اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگاني

اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی

تشریفات صدور کارت بازرگانی در اداره كل ثبت شركتها و مالكیت صنعتی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صورت می گیرد. در بدو امر مراحل و...

ادامه مطلب

اخذ کارت بازرگانی فوری

هزینه ثبت نام کارت بازرگانی

  طبق قوانین تجارت ایران، در صورتی که قصد تجارت، صادرات و واردات کالا دارید، نیازمند کارت بازرگانی هستید. براساس قوانین گمرکی ک...

ادامه مطلب

دریافت کارت بازرگانی

استعلام صحت کارت بازرگانی

طبق قوانین گمرکی کشور کارت بازرگانی جوازی است که مالک آن اعم از شخصیت حقیقی یا حقوقی، می تواند در زمینه واردات و صادرات کالا فعالیت نما...

ادامه مطلب