شرایط اخذ رتبه 5 کشاورزی چگونه می باشد

مجوز تولید بدون کارخانه

اتفاقات اقتصادي سالهاي اخير منجر به افزايش قيمت تمام شده محصولات گرديده است. اين اتفاقات كليه بخشهاي اقتصادي من جمله صنعت را تحت تاثير ...

ادامه مطلب

پلمپ دفاتر

پلمپ دفاتر شرکت تازه تاسیس

پلمب دفاتر قانونی یکی از اولین اقداماتی است که پس از ثبت شرکت باید انجام دهید. این اقدام صرف نظر از این‌که شرکت شما در حال حاضر فعال اس...

ادامه مطلب