پرداخت روزنامه رسمی

اشخاص حقوقی ، موسسات تجاری و شرکت ها ، باید برای انتشار آگهی ثبتی شرکت خود در روزنامه رسمی اقدام کنند. به دلیل اینکه انتشار آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی کشور و روزنامه های کثیرالانتشار از اهمیت بالایی برخوردار است، صاحبان اشخاص حقوقی باید با دقت وظایف قانونی خود را برای اجرای این تکلیف انجام دهند تا در آینده با مشکل و مانعی مواجه نشوند.

پس از اینکه ثبت شرکت انجام شد، برای اطلاع عموم مردم از موارد ثبت شده در اکثر کشورها موارد ثبت شده را با انتشار آگهی یا وسایل متداول دیگر به اطلاع مردم می رسانند. برای این منظور متقاضی که خواستار ثبت فعالیت تجاری خود می باشد، باید هزینه آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی را پرداخت کرده و رسید آن را به اداره ثبت شرکت ها ارائه دهد.
روزنامه رسمی کشور، روزنامه ای است که تمامی قوانین و مقررات و موضوعات حقوقی را به اطلاع مردم می رساند. این روزنامه که سندی دولتی و رسمی است، زیر نظر قوه قضائیه است و مواردی که در آن انتشار می یابد، موجب به رسمیت رسیدن آن ها می شود. 

وظایف و اختیارات روزنامه رسمی

– چاپ و نشر برخی آگهی های قانونی قضایی همچون آگهی های مربوط به تاسیس و ثبت شرکت ها و علائم تجاری
– درج تشکیل یا انحلال هر نوع شرکت که طبق قوانین موضوعه در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد .
– انتشار اعلان لازم به دارنده مجهول سند تجاری برابر مواد ۳۲۴ و ۳۲۷ قانون تجارت.
– انتشار خلاصه نامه شرکت خارجی یا شعبه آن پس از ثبت وفق ماده ۲۰ نظامنامه اجراء قانون ثبت شرکت ها مصوب ۲/۳/۱۳۱۰
– انتشار مفاد حکم قطعی راجع به اعتراض به علامت ثبت شده وفق تبصره ماده ۱۱ قانون فعالیت احزاب و جمعیتهاو …مصوب ۱/۴/۱۳۱۰
– انتشار آگهی دعوت هیئت بستانکاران موضوع ماده ۲۵ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۲۴/۴/۱۳۲۸
– انتشار خلاصه نامه شرکت وفق ماده ۶ نظامنامه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ وزارت دادگستری

ثبت آگهی برای تغییرات شرکت در روزنامه رسمی ثبت شرکتها

در حالت کلی انتشار آگهی در روزنامه رسمی ثبت شرکت فقط مربوط به موضوع ثبت شرکتها می باشد و بر طبق قانون موجود در کشور عزیزمان ایران هرگونه تغییراتی که مربوط به شرکت باشد نیز باید در روزنامه رسمی ثبت شرکت ها به صورت کامل آگهی شده و چاپ گردد. هرگونه تصمیمی که مربوط به انحلال و یا اسامی افرادی که در شرکت دارای یک سمت و شغل می باشند و همچنین مربوط به آنها است لازم است تا ظرف مدت ۵ روز به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شده و بعد از ثبت موارد لازم در مراجع ذیصلاح نسبت به ثبت آگهی در روزنامه رسمی ثبت شرکتها و روزنامه کثیرالانتشار اقدام گردد. در صورتی که اعضای هیئت مدیره یک شرکت و یا سازمان بخواهند نسبت به تغییر مبلغ سرمایه و کاهش سرمایه تصمیمی را اتخاذ نمایند باید حداکثر تا یک ماه در روزنامه رسمی ثبت شرکتها آگهی های مربوطه را به انتشار برسانند. افرادی که به عنوان مدیران تسویه در این شرکت شناخته می‌شوند موظفند ظرف مدت یک ماه از زمان تسویه مراتب را به سازمان ثبت شرکتها اطلاع رسانده و در روزنامه رسمی آگهی های مربوطه را به صورت کامل منتشر سازند. در نتیجه نام شرکت از اداره ثبت شرکتها و همچنین دفتر ثبت تجاری به صورت تمام و کمال حذف شده و از بین برود.

فرم درخواست

ارسال مشخصات و پرداخت

خانه
گفتگوی آنلاین
گفتگوی آنلاین پایدارثبت
سلام! برای چت در WhatsApp روی یکی از کارشناسان زیر کلیک کنید:
پیام خود را ارسال نموده و منتظر پاسخ بمانید.