پشتیبانی (فقط در واتس اپ): 09357100044 تلفن پشتیبانی : 02125917699
انحلال شرکت

مدارک انحلال شرکت مسئولیت محدود و سهامی خاص و شرکت تعاونی

مدارک انحلال شرکت مسئولیت محدود و سهامی خاص و شرکت تعاونی

انحلال شرکت با ارائه و تایید مدارک انحلال شرکت به منزله پایان عمر آن است و لازمه پایان عمر شرکت این است که دارایی جمعی از حالت مشاع بیرون آورده شود و میان آنان تقسیم گردد. تقسیم دارایی بین شرکا در صورتی میسر است که طلبکاران شرکت طلب خود از شرکت را دریافت کرده باشند. برای رسیدن به چنین مقصودی، قانون گذار تصفیه اموال شرکت را پس از انحلال پیش بینی کرده است. پس از انحلال شرکت، مدیر دیگر سمتی ندارد. چون کارهای شرکت ممکن است هنوز تمام نشده باشد مانند مطالبات و بدهکاری. لذا لازم است شخصی به عنوان نماینده ی شرکت معرفی شود تا انجام این امور را به دست گیرد؛ این شخص را مدیر تصفیه گویند. در ادامه بیشتر با مدارک انحلال شرکت و وظایف تصفیه آشنا خواهید شد.
از وظایف اولیه متصدیان تصفیه این است که انحلال شرکت را به مرجع ثبت، جهت ثبت و آگهی برای اطلاع عموم اعلام دارند و باید گفت تا وقتی که انحلال شرکت به ثبت نرسیده و آگهی نشده باشد، نسبت به اشخاص ثالث بلااثر خواهد بود.

برای درخواست انحلال شرکت می توانید از فرم زیر استفاده نمایید تا کارشناسان ثبت پایدار بعد از بررسی مدارک انجلال شرکت با شما تماس بگیرند و مراحل انحلال را برای شما انجام دهند.

1 مرحله اول : مشخصات شما
2 مرحله دوم : مشخصات برند
3 مرحله سوم : تکمیل اطلاعات

موارد انحلال شرکت چیست؟

همان طور که ثبت شرکت ناشی از اراده شرکاست،انحلال آن نیز با اراده شرکا میسر است.در نهایت ممکن است در طول حیات شرکت،وقایع دیگری حادث شود که انحلال شرکت را ایجاب کند.این موارد را قانون گذار در قانون تجارت پیش بینی کرده است و ما آن ها را تحت عناوین زیر بررسی می کنیم:

انحلال مبتنی بر اراده شرکا

انحلال به سبب از بین رفتن یکی از عناصر شرکت

انحلال مبتنی بر دلایل موجه

انحلال به سبب وضعیت یکی از شرکا

انحلال مبتنی بر اراده شرکا

مدارک انحلال شرکت با مسئولیت محدود

کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی همه شرکاء و مدیر تصفیه

روزنامه رسمی مربوط به مرحله ثبت شرکت و مرحله آخرین تغییرات شرکت

اصل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که به امضا شرکاء و مدیر تصفیه رسیده باشد.

اگر وکیل دادگستری امور مربوط به ثبت انحلال شرکت مسئولیت محدود را انجام می‌دهد، اصل وکالتنامه نیز لازم است.

چنانچه مجمع عمومی فوق العاده با حضور کلیه شرکاء تشکیل نشده و بلکه با حضور اکثریت شرکاء باشد، ارائه اصل روزنامه کثیر الانتشار شرکت که حاکی از رعایت تشریفات دعوت از مجمع عمومی فوق العاده است در کنار دیگر مدارک انحلال شرکت الزامی است.

ثبت شرکت آنلاین

مدارک انحلال شرکت سهامی خاص

روزنامه رسمی مربوط به مرحله ثبت شرکت و مرحله آخرین تغییرات شرکت

کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی همه سهامداران، بازرسین و مدیر تصفیه

اصل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که به امضاء سهامداران، بازرسین و مدیر تصفیه رسیده باشد.

اگر وکیل دادگستری امور مربوط به ثبت انحلال را انجام می‌دهد،  اصل وکالتنامه نیز لازم است.

چنانچه مجمع عمومی فوق العاده با حضور کلیه سهامداران تشکیل نشده و بلکه با حضور اکثریت سهامداران باشد، ارائه اصل روزنامه کثیر الانتشار شرکت که حاکی از رعایت تشریفات دعوت از مجمع عمومی فوق العاده است الزامی است.

مدارک انحلال شرکت تضامنی

کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی همه شرکاء و مدیر تصفیه

روزنامه رسمی مربوط به مرحله ثبت شرکت و مرحله آخرین تغییرات شرکت

اصل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که به امضا شرکاء و مدیر تصفیه رسیده باشد.

اگر وکیلدادگستری امور مربوط به ثبت انحلال را انجام می‌دهد، اصل وکالتنامه نیز لازم است.

چنانچه مجمع عمومی فوق العاده با حضور کلیه شرکاء تشکیل نشده و بلکه با حضور اکثریت شرکاء باشد، ارائه اصل روزنامه کثیر الانتشار شرکت که حاکی از رعایت تشریفات دعوت از مجمع عمومی فوق العاده است در کنار دیگر مدارک انحلال شرکت الزامی است.

مدارک ثبت انحلال موسسه غیر تجاری

کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی همه شرکاء و مدیر تصفیه

روزنامه رسمی مربوط به مرحله ثبت شرکت و مرحله آخرین تغییرات شرکت

اصل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که به امضا شرکاء و مدیر تصفیه رسیده باشد.

اگر وکیل دادگستری امور مربوط به انحلال شرکت را انجام می‌دهد، اصل وکالتنامه نیز لازم است.

چنانچه مجمع عمومی فوق العاده با حضور کلیه شرکاء تشکیل نشده و بلکه با حضور اکثریت شرکاء باشد، ارائه اصل روزنامه کثیر الانتشار شرکت که حاکی از رعایت تشریفات دعوت از مجمع عمومی فوق العاده است در کنار دیگر مدارک انحلال شرکت الزامی است.

مراحل انحلال شرکت

بعد از بررسی تمامی مدارک انحلال شرکت و با قاطع بودن دلایل انحلال شرکت بهتر است به این نکته اشاره کنیم که انحلال شرکت قبل از موعد در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است و در هر موقع می تواند در مورد آن اخذ تصمیم نماید. این تصمیم وقتی مناط اعتبار است که در جلسه رسمی و با اکثریت دو سوم آراء حاضر در آن اتخاذ گردد. لذا، سهامداران می بایست با توجه به مقررات قانونی، صورت جلسه ای تحت عنوان مجمع عمومی فوق العاده تنظیم کرده و به انضمام سایر مدارک، به اداره ی محترم ثبت شرکت ها ارسال نمایند تا آن اداره ی محترم، اقدامات لازم جهت ثبت را مبذول دارد و مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه رسمی یا کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به اطلاع صاحبان سهام برسد.

موارد مهم در انحلال شرکت های مسئولیت محدود و تعاونی

پس از ثبت درخواست انحلال شرکت و اعلام رسمی انحلال و آماده کردن تمامی مدارک انحلال شرکت، اموال شرکت به صورت معلق قرار می گیرد تا برای پرداخت بدهی تعیین تکلیف شود و پس از آن طبق سرمایه و سهامی که از شرکا دارند این اموال میان آن ها تقسیم می شود.
در زمان انحلال سمت های کاری و افراد سلب شده و تنها مدیر تصفیه می تواند تمام امور را به گونه ای تخصص دارد ساماندهی کند. سهامداران و مدیران تنها می توانند در این مسیر به او کمک کنند و نمی توانند فعالیت اجرایی انجام دهند.
بعد از اعلام انحلال شرکت تنها باید فعالیت های اجرایی و پروژه هایی که در دست انجام است پایان پذیرد زیرا شرکت نسبت به پروژه هایی که پذیرفته متعهد است و باید تا پایان عملیات وظایف خود را به بهترین نحو انجام دهد.
بعد از  ثبت درخواست انحلال شرکت و ارائه تمامی مدارک انحلال شرکت، پروژه جدید و قرارداد همکاری منعقد نخواهد شد. در زمان انحلال شرکت طلبکاران شرکت دچار نگرانی شده و ممکن است برای پیگیری مطالبات خود به شرکت و به مدیر تصفیه مراجعه کنند تا بتوانند احقاق حق کنند.

در پایان و بعد از بررسی تمامی مدارک انحلال شرکت لازم به ذکر است ثبت انحلال شرکتها و اقدامات و الزامات قانونی قبل و بعد از آن از موارد بسیار مهم است که دارای تبعات قانونی و حقوقی متعددی است و از امور تخصصی حقوقی و ثبتی محسوب می‌شود.

لذا پیشنهاد می‌نماییم قبل از هر اقدامی ضمن تماس با ثبت پایدار با کارشناسان خبره ثبتی و وکلای پایه یک دادگستری باتجربه موسسه ما مشاوره داشته باشید تا بتوانید بهترین تصمیم ممکن را اتخاذ نمایید.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.