پشتیبانی (فقط در واتس اپ): 09357100044 تلفن پشتیبانی : 02125917699
ثبت نام کارت عضویت حقوقی

ثبت نام کارت عضویت حقوقی

برای ثبت نام کارت عضویت حقوقی باید بدانید که کارت عضویت اتاق بازرگانی کارتی است که توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستان ها به اسم متقاضیانی که واجد شرایط باشند صادر می گردد و صدور این کارت موکول به آن است که متقاضیان، نام شرکت یا نام خویش را در دفتر ثبت تجارتی ثبت کرده باشند.
بازرگانانی که تقاضای دریافت کارت عضویت در اتاق بازرگانی می نمایند باید بر اساس فرم های چاپ شده از طرف اتاق بازرگانی اطلاعات مربوط به تجارت و بیزینس خود را به اتاق بازرگانی ارائه نمایند و اعتبار آنان از جانب دو نفر از اعضای اتاق بازرگانی تایید گردد.

مقررات عضویت در اتاق بازرگانی

هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی تواند بیش از یک کارت عضویت داشته باشد. مگر در مواردی که شخص حقیقی، علاوه بر دریافت کارت عضویت برای خود، به عنوان نماینده یک شخصیت حقوقی نیز به عضویت اتاق درآید.
مدت اعتبار کارت عضویت، باتوجه به درخواست متقاضی عضویت، حداقل 1 و حداکثر 5 سال و منوط به پرداخت حق عضویت، بدوا برای مدت مورد درخواست خواهد بود و با تقاضای عضو و بقای شرایط عضویت، قابل تمدید می باشد.
چنانچه دارندگان کارت عضویت پس از اتمام مدت اعتبار، حداکثر ظرف مدت 2 سال از تاریخ انقضا، اقدام به تمدید عضویت نکنند، می بایست مجددا کلیه مراحل صدور کارت عضویت را طی کنند
در مورد مقررات ثبت نام کارت عضویت حقوقی باید بدانید که تاریخ صدور کارت جدید، مبدا اعتبار کارت عضویت خواهد بود و فرد متقاضی می بایست علاوه بر حق عضویت های مستمر، ورودیه را نیز پرداخت نماید.
*از طریق سامانه آنلاین پایدار می توانید برای ثبت نام کارت عضویت حقوقی و همچنین ثبت نام کارت عضویت حقیقی و شخصی با ارزان ترین هزینه و تعرفه اقدام نمایید که تمامی این عملیات به صورت آنلاین برای شما انجام می شود.

مدارک ثبت نام کارت عضویت حقوقی

کارت عضویت اشخاص حقوقی که در زمینه موضوع فعالیت اتاق به امور اقتصادی اشتغال دارند،بنا به درخواست متقاضی به نام مدیر عامل یا رییس هیات مدیره صادر خواهد شد.

دریافت کننده کارت باید حائز شرایط مندرج در بندهای 1/1/1، 1/1/2 و 1/1/6 باشد و تعهد نامه موضوع ماده 2 آیین نامه را به نمایندگی از سوی شخص حقوقی امضاء نماید.

گواهی ثبت در دفتر تجاری از حوزه مربوط

تصویر شناسنامه گیرنده کارت

تصویر مدرک تاسیس و آخرین تغییرات به شرح اعلان مندرج در روزنامه رسمی

پرداخت حق عضویت

تبصره 1

اشخاص حقوقی که در شهرستان ها دارای شعب هستند می توانند برای مدیر شعبه مربوط درخواست عضویت در اتاق شهرستان را بنماید.

تبصره 2

اعم از حقیقی و حقوقی که مجوز قانونی برای فعالیت اقتصادی در ایران داشته و حائز شرایط عضویت در اتاق باشند ، به جای تصویر شناسنامه گیرنده کارت ، تصویر گذرنامه او را ضمیمه سایر مدارک خواهند نمود.

فرم درخواست
ارسال مشخصات و پرداخت

درخواست کارت عضویت در اتاق بازرگانی اشخاص حقوقی

1 مرحله اول : مشخصات شما
2 مرحله دوم : مشخصات برند
3 مرحله سوم : تکمیل اطلاعات