پشتیبانی (فقط در واتس اپ): 09357100044 تلفن پشتیبانی : 02125917699
صورتجلسه ها

روش تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت

روش تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت

درخواست تنظیم صورتجلسه زمانی به میان می آید که شما پساز ثبت شرکت خود، نیاز به انجام تغییراتی در روند شرکت و یا تصمیمات گرفته شده ایجاد کنید. این تغییرات ممکن است تغییر در هرکدام از ارکان شرکت باشد که در ادامه برای شما بیان خواهیم کرد. درخواست آنلاین تنظیم صورتجلسه و ایجاد تغییرات از ساده ترین امور در موسسه حقوقی ثبت پایدار می باشد که توسط متخصصین امور ثبتی انجام می گیرد. شما عزیزان می توانید با دانستن تغییرات مورد نظر و مراجعه به صفحه ی مربوط به آن، درخواست تنظیم صورتجلسه خود را به یک خبره ی امور حقوقی بسپارید، همچنین شما می توانید با برقراری تماس با ثبت پایدار از مشاوره تلفنی رایگان متخصصین ما در مورد ثبت شرکت آنلاین بهره مند شوید.

ارکان اصلی صورتجلسه

 1. عنوان: درابتدای صفحه عنوان صورتجلسه قید می گردد.
 2. دستور جلسه(موضوع جلسه) باید به طور واضح بیان شود.
 3. زمان برگذاری جلسه
 4. مشخصات اعضای شرکت کننده به طور کامل و دقیق (رئیس جلسه، دبیر جلسه، اعضای جلسه)
 5. مکان برگذاری جلسه
 6. مطالبی که در جلسه مطرح می شوند با جزئیات
 7. تصمیمات گرفته شده در جهت تغییرات شرکت (در چند بند آورده می شود)
 8. تکلیف جلسه بعدی (که توسط رئیس جلسه و با توافق اعضا مشخص می شود)
 9. نام و امضا ی شرکت کنندگان جلسه

مزایای طرح آنلاین شدن مراحل تنظیم صورتجلسه

 • کاهش مراجعات حضوری متقاضیان و تجمع در اداره ی ثبت
 • جلوگیری از به هدر رفتن و اتلاف زمان
 • استانداردسازی و یکپارچه سازی تنظیم صورتجلسات به صورت آنلاین
 • امکان دسترسی به آخرین وضعیت صورتجلسه از طریق سامانه و پیام کوتاه
 • امکان پیگیری جواب درخواست ثبت شرکت ها از طریق سامانه
 • انجام راهنمایی های متناسب با تصمیمات متعدد جهت ارایه مدارک مورد نیاز

صورتجلسه ها انواع مختلفی دارند که ما در مقاله ی انواع صورتجلسه اداری و رسمی تمامی این نوع ها را برای شما بیان کردیم که پیشنهاد میکنیم آن را مطالعه کنید.

موارد الزامی تنظیم صورتجلسه برای ثبت تغییرات شرکت ها

بر اساس ماده ی 200 قانون تجارت مصوبه ثبت تغییرات شرکت ها در موارد زیر، الزامی می باشند؛

 • هرگونه تغییر در اساسنامه ی شرکت.
 • تمدید کردن مدت شرکت، اضافه بر مدتی که مشخص شده است.
 • انحلال یافتن شرکت؛ حتی در شرایطی که مدت زمان شرکت انقضا شده باشد.
 • اضافه شدن و یا کم شدن شرکا و اعضا از شرکت.
 • عوض کردن نام شرکت.
 • تغییر یافتن مدیر و یا مدیران شرکت ( طبق ماده ی 58 قانون تجارت)

باتوجه به موارد ذکر شده، اعمال این گونه از تغییرات در شرکت لازم به ارائه و ثبت صورتجلسه می باشد؛ که الزامی است بر اساس موضوع تغییرات شرکت، جلسه ای برگزار شود تا همه ی موارد دارای تغییر در آن بیان شود و در صورتجلسه ثبت شود و همچنین باید در اداره ثبت شرکتها، امورات و متن صورتجلسه را ثبت نمایید. که باید طبق اصول و رعایت قوانینی انجام شود تا در پایان آگهی، تغییرات شرکت نیز صادر شده و در روزنامه رسمی کشور اطلاع رسانی شود که در این صورت، تمامی مراحل آن به صورت قانونی و دقیق انجام شده.

درخواست تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت

درخواست تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت

شرایط تشکیل جلسات تغییرات شرکت ها و نحوه تنظیم صورتجلسه شرکت ها

تصمیم گیری در شرکت ها به وسیله ی افرادی گرفته می شود که بر اساس قانون و اساسنامه ها صلاحیت این کار را داشته باشند. به جز برخی موضوعات که به وسیله ی “قانون تجارت” گرفتن تصمیم و اقدام درباره آنها، در حیطه عمومی صاحبان سهام است، هیات مدیره شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند.

برای تشکیل جلسات هیأت مدیره و تغییرات شرکت، حضور بیش از نیمی از اعضای هیأت مدیره الزامی است.
تصمیمات هیات مدیره در جهت ایجاد تغییرات شرکت، باید رای بیشتر از رای نصف افراد حاضر در جلسه را بگیرد. برای اینکه جلسات هیات مدیره به حداقل نصاب قانونی (حضور بیش از نصف اعضای هیات مدیره) برسد؛ لازم است اعضای هیات مدیره شخصاا در جلسات هیات مدیره حاضر شوند و اگر وکیل خود را به جلسه بفرستند؛ حضور وکیل در شمارش حد نصاب، حساب نخواهد شد.

اصولاً مراتب دعوت و تشریفات تشکیل جلسات هیات مدیره، اعم از تعیین مهلت حضور در جلسه، محل حضور و چگونگی دعوت در اساسنامه ی شرکت مشخص می شود. البته مهلت دعوت باید به گونه ای باشد که عضو هیات مدیره فرصت و امکان شرکت در جلسه را داشته باشد.

تصمیمات و اقدامات هیات مدیره در جهت تغییرات شرکت باید در حدود موضوع شرکت که در اساسنامه بیان شده است باشد.

اگر از تاریخ تشکیل آخرین جلسه هیات مدیره، حداقل یک ماه گذشته باشد و رئیس هیات مدیره تا آن تاریخ، جلسه ای تشکیل ندهد، حداقل یک سوم اعضای هیات مدیره می توانند با پیشنهاد تشکیل جلسه، از رئیس هیات مدیره بخواهند که جلسه تشکیل دهد.

هیات مدیره باید در اولین جلسه خود از بین اعضای هیات مدیره یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند، برای هیات مدیره انتخاب نماید. این اقدام باید طی یک صورتجلسه باشد تا برای آگهی در روزنامه رسمی کشور به اداره ثبت شرکتها ارائه شود.

جلسات هیات مدیره توسط رئیس هیات مدیره و در غیاب وی به وسیله نایب رئیس هیات مدیره اداره خواهد شد.

برای هر یک از جلسات هیات مدیره باید صورتجلسه ای تدوین شده و به امضاء اکثریت مدیران حاضر در جلسه هیات مدیره برسد.

درج نام و نام خانوادگی و مشخصات مدیران حاضر و مدیران غایب در صورتجلسه هیات مدیره اجباری است.

ذکر خلاصه ای از مذاکرات مطرح در جلسه و همچنین تصمیمات گرفته شده در جلسه هیات مدیره در صورتجلسه از نظر قانون، الزامی می باشد.

تاریخ برگزاری جلسه ی هیات مدیره باید درصورتجلسه ی هیات مدیره درج شود.

نظر اعضای هیات مدیره که با تمام یا بعضی از تصمیمات و نظر اکثریت مخالف بوده اند به قلم و خط خودشان در صورتجلسه هیات مدیره با ذکر موارد و مسائلی که با آن مخالف بوده اند نوشته شده و نظرات و نوشته ی خودشان در همان قسمت صورتجلسه باید امضا شود.

هیات مدیره ی شرکت موظف اند با تنظیم صورتجلسه و امضای آن، مدیر عامل شرکت را تعیین کنند.

محدوده ی اختیارات، دستمزد و مدت زمان مسئولیت مدیر عامل، باید در صورتجلسه ای توسط هیات مدیره تنظیم و امضا شود.

برکناری مدیر عامل شرکت نیز با تنظیم و امضای صورتجلسه بوسیله هیات مدیره انجام می گیرد.

صورتجلسه هیات مدیره که حاوی نام، مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل است طبق قانون باید به اداره ثبت شرکت ها ارسال شود، تا پس از ثبت، در روزنامه رسمی کشور آگهی شود.

عضو یا اعضای هیات مدیره یا مدیر عاملی که در معامله با شرکت دارای سودی باشند، در جلسه هیات مدیره، حق رای نخواهند داشت.

هر یک از اعضای هیات مدیره موظف است درخواست قسمت پرداخت نشده مبلغ سهام شرکت، که در اساسنامه بیان شده را، قبل از انقضا در جلسه هیات مدیره به صراحت به سایر اعضا اعلام کند؛ و اگر مورد توجه و اجرا از سوی هیات مدیره قرار نگیرد، باید مراتب را از طریق ارسال اظهار نامه رسمی به هر یک از اعضای هیات مدیره اعلام نماید تا مشمول مسئولیت کیفری ماده ۲۴۶ قانون تجارت برای این مورد قرار نگیرد.

اگر در اساسنامه شرکت بیان شده باشد که موضوعات هر جلسه به اعضا گفته می شود، اشاره به موضوعات جلسه هیات مدیره(تغییرات شرکت و…)، در دعوتنامه ای که برای اعضای هیات مدیره جهت حضور در جلسه ارسال می شود ضروری است.

محل برگزاری جلسۀ هیأت مدیره باید در صورتجلسه ی هیات مدیره نوشته شود. محل تشکیل جلسه ی هیات مدیره اصولاً مرکز شرکت است؛ اما اساسنامه می تواند اجازه دهد که تشکیل آن در محل دیگری هم باشد و اعضا موظفند در آن مکان برای تشکیل جلسه، حضور یابند.

مدیران، معاونان و یا اشخاصی که به موجب تصویبات هیات مدیره شرکت، مامور به انجام کاری می شوند، در صورتجلسه باید به بیان مشخص، مأموریت و کار مورد انتظار از آنان نیز به دقت و شفاف آورده شود و مهلت و زمان شروع و پایان مأموریت، کار و خدمات مورد انتظار هم مانند یک قرارداد کاری قید شود.

بهتر است صورتجلسه هیات مدیره شرکت، حداقل به تعداد اعضای هیات مدیره حاضر در جلسه + دو نسخه تهیه شود؛ و به هر یک از اعضای حاضر در جلسه:
یک نسخه اصل امضا شده از صورتجلسه ارائه دهند.
یک نسخه اصل امضا شده از صورتجلسه در سوابق شرکت بایگانی شود.
یک نسخه اصل امضاء شده از صورتجلسه نیز برای ارائه به اداره ثبت شرکتها (در مواردی که ثبت تغییرات شرک و آگهی تصمیمات هیات مدیره قانوناً لازم است) ارسال شود.

درخواست تنظیم صورتجلسه را در این مقاله برای شما شرح دادیم و موارد ضروری تنظیم آن را نیز برای شما بیان کردیم. یکی از موارد قانونی بسیار سخت تنظیم نمودن صورتجلسه تغییرات شرکت می باشد که باید تمامی موارد قانونی در آن رعایت گردد. تنظیم صورتجلسه برای یک متخصص امور حقوقی و ثبتی کار دشواری نیست ولی اگر این عمل توسط شما صورت گیرد ممکن است موجب رد صورتجلسه گردد. مشاورین ما در ثبت پایدار همواهر آماده ی خدمت رسانی و مشاوره رایگان تلفنی به شما عزیزان می باشند.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.