پشتیبانی (فقط در واتس اپ): 09357100044 تلفن پشتیبانی : 02125917699
تمدید طرح صنعتی

تمدید طرح صنعتی

طرح صنعتی به مدت 5 سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت طرح صنعتی اعتبار دارد. هنگامی که این مدت زمان به اتمام رسید می توان با پرداخت هزینه ی مربوطه برای دو دوره پنج ساله پی در پی دیگر برای تمدید طرح صنعتی اقدام نمود. بنابراین با عنایت به بند د ماده 28 قانون صاحب طرح صنعتی قادر می باشد با پرداخت هزینه تعیین شده تقاضای تمدید اعتبار را جهت دو دوره پنج ساله پی در پی دیگر نماید. تقاضای تمدید ثبت طی 6 ماه قبل از انقضای مدت اعتبار ثبت طرح صنعتی در هر دوره صورت خواهد گرفت.

شرایط تمدید طرح صنعتی

طبق بند (د) ماده ۲۸ ق.ث.ا.ط.ب.ع مدت اعتبار طرح صنعتی ۵ سال از تاریخ ثبت آن می باشد. اگر دارنده طرح پس از انقضا مهلت مذکور اقدام به تمدید آن نکند حقوق متعلق به طرح را از دست میدهد. به همین دلیل در طرح صنعتی ماده ۸۹ آ.ق.ث.ا.ط.ع به دارنده طرح حق داده که درخواست تمدید اعتبار ثبت طرح را برای دو دوره پنج ساله متوالی دیگر بنماید به شرط آنکه تمدید ثبت ۶ ماه قبل از انقضا مدت اعتبار ثبت طرح در هر دوره به عمل آمده باشد.
قانونگذار برای حمایت از دارنده به وی امکان داده اگر پس از انقضا طرح دارنده اقدامی ننمود ظرف ۶ ماه پس از پایان اعتبار نیز می تواند با پرداخت جریمه تأخیر مبادرت به تمدید طرح خود بنماید.
درخواست تمدید در دو نسخه بوسیله دارنده طرح تنظیم می شود و پس از امضا و الصاق تصویر نمونه طرح و رسید پرداخت هزینه آن را به مرجع ثبت تسلیم می نماید. در حال حاضر متقاضی باید از طریق سیستم الکترونیکی عملیات ثبت را انجام دهد. قید نکات لازم در تمدید ثبت طرح صنعتی و نحوه عملیات مرجع ثبت در مواد ۹۱ و ۹۲ آیین نامه مزبور پیش بینی شده است.

سامانه آنلاین پایدار به شما این امکان را می دهد تا از طریق فرم های زیر و با بارگذاری مدارک و اطلاعاتی که در ادامه به آتن ها اشاره می کنیم به راحتی بتوانید تمامی امور مربوط به تمدید و یا ثبت نمودن طرح های خود را به صورت کاملاً آنلاین انجام دهید. در این راه مشاوره رایگان و آنلاین 24 ساعته به شما کمک می کند تا تمامی مشکلات خود را در این زمینه با طرح سوالات مختلف از بین ببرید.

اطلاعات مورد نیاز

مشخصات کامل و آخرین نشانی مالک طرح صنعتی که به ثبت رسیده است و یا نماینده وی لازم است

رسید پرداخت هزینه برای تمدید ارائه شود

مدارکی تایید کننده هویت متقاضی ارائه شود

طبقه یا طبقات کالاهایی که شامل طرح صنعتی است ارائه گردد

شماره و تاریخ اظهارنامه ثبت شده و طرح صنعتی مورد تقاضا تحویل داده شود

حداقل 6 نمونه از طرح ارائه گردد

در صورتی که نماینده درخواست تمدید را می دهد مدارک قانونی وی ارائه شود

فرم درخواست
ارسال مشخصات و پرداخت

تمدید طرح صنعتی

1 مرحله اول : مشخصات شما
2 مرحله دوم : مشخصات برند
3 مرحله سوم : تکمیل اطلاعات
  • کد تایید به این شماره پیامک خواهد شد.