تمدید برند

همانطور که میدانید برند تجاری دارای زمان میباشد . یعنی از زمان ثبت برند این برند تا 10 سال به نام مالک برند میباشد . پس از 10 سال شش ماه به شخص فرصت داده میشود که این برد مجددا تمدید شود . زمان داشتن برند از یک لحاظ خوب است . چون بسیاری از برنده و نشانهای تجاری ثبت میشوند اما بعدها بدلایلی مورد استفاده قرار نمیگیرند . و بلا استفاده می مانند . این حق تقدم برای سایرین ایجاد میگردد که بتوانند از آن برند پس از گذشت 10 سال استفاده نمایند . اما در صورتیکه مالک برند بنا به دلایلی فراموش نماید که برند را تمدید نماید و از مهلت 6 ماهه آن هم بگذرد ممکن است فردی که مترصد ثبت این برند بوده از فراموشکاری مالک قبلی سو استفاده نماید و برند تجاری را ثبت نماید . در نتیجه از این پس مالک جدید بعنوان مالک اصلی برند محسوب میشود .

حتما باید دقت شود که به موقع نسبت به تمدید علامت تجاری اقدام شود . در صورت فراموشکاری هیچ راهی برای بازگشت مجدد آن برند وجود نخواهد داشت .

تمدید علامت تجاری

پس از ثبت علامت تجاری تا ده سال می‌توانید از علامت تجاری خود استفاده کنید. پس از گذشت ده سال در صورت تمایل به استفاده مجدد از علامت تجاری باید حتماً آن را در ظرف ۶ ماه تمدید نمایید. به‌عبارت‌دیگر مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن می‌باشد. این مدت با درخواست مالک آن برای دوره‌های متوالی ده‌ساله با پرداخت هزینه مقرر، قابل تمدید است‌. در صورت عدم درخواست تمدید ثبت ظرف مهلت یاد شده ، امکان درخواست آن ظرف مهلت ۶ ماه پس از پایان اعتبار ثبت علامت، با پرداخت جریمه تأخیر به میزان نصف هزینه ثبت علامت وجود دارد، والا ثبت علامت از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

متقاضی می‌بایست درخواست خود را با موضوع درخواست تمدید در سامانه الکترونیکی ثبت نماید. سپس تقاضای تمدید ثبت علامت تجاری در دو نسخه توسط مالک علامت ثبت‌شده یا نماینده قانونی او تهیه و پس از امضاء به مرجع ثبت تسلیم می‌شود.

فرم درخواست

ارسال مشخصات و پرداخت

1 مرحله اول : مشخصات شما
2 مرحله دوم : مشخصات برند
3 مرحله سوم : تکمیل اطلاعات
خانه
گفتگوی آنلاین
گفتگوی آنلاین پایدارثبت
سلام! برای چت در WhatsApp روی یکی از کارشناسان زیر کلیک کنید:
پیام خود را ارسال نموده و منتظر پاسخ بمانید.