پشتیبانی (فقط در واتس اپ): 09357100044 تلفن پشتیبانی : 02125917699
تمدید برند تجاری

تمدید برند تجاری

همانطور که می دانید برند تجاری دارای زمان می باشد و بعد از مدت زمان مشخص شده که 10 سال می باشد باید برای تمدید برند اقدام نمود. یعنی از زمان ثبت برند این برند ثبت شده تا 10 سال به نام مالک برند می باشد. پس از 10 سال، شش ماه به شخص فرصت داده می شود که این برند مجددا تمدید شود. زمان داشتن برند از یک لحاظ خوب است چون بسیاری از برند ها و نشان های تجاری ثبت می شوند اما بعدها به دلایلی مورد استفاده قرار نمی گیرند و بلا استفاده می مانند. این حق تقدم برای سایرین ایجاد می گردد که بتوانند از آن برند پس از گذشت 10 سال استفاده نمایند. اما در صورتی که مالک برند بنا به دلایلی فراموش نماید که برند را تمدید نماید و از مهلت 6 ماهه آن هم بگذرد ممکن است فردی که مترصد ثبت این برند بوده از فراموشکاری مالک قبلی سو استفاده نماید و برند تجاری را ثبت نماید. در نتیجه از این پس مالک جدید بعنوان مالک اصلی برند محسوب می شود.

شرایط تمدید علامت تجاری ؟

پس از ثبت علامت تجاری تا ده سال می‌توانید از علامت تجاری خود استفاده کنید. پس از گذشت ده سال در صورت تمایل به استفاده مجدد از علامت تجاری باید حتماً آن را با پرداخت هزینه ثبت برند در ظرف ۶ ماه تمدید نمایید. به‌عبارت‌ دیگر مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن می‌باشد. این مدت با درخواست مالک آن برای دوره‌های متوالی ده‌ساله با پرداخت هزینه مقرر، قابل تمدید است‌. در صورت عدم درخواست تمدید ثبت ظرف مهلت یاد شده، امکان درخواست آن ظرف مهلت ۶ ماه پس از پایان اعتبار ثبت علامت، با پرداخت جریمه تأخیر به میزان نصف هزینه ثبت علامت وجود دارد، و الا ثبت علامت از درجه اعتبار ساقط خواهد شد و دیگر شرایط ثبت برند برای تمدید مجدد آن برای شما امکان پذیر نخواهد بود.

ثبت درخواست چگونه است؟
متقاضی می‌بایست درخواست خود را با موضوع درخواست تمدید ثبت برند در سامانه الکترونیکی ثبت نماید. سپس تقاضای تمدید ثبت علامت تجاری در دو نسخه توسط مالک علامت ثبت‌شده یا نماینده قانونی او تهیه و پس از امضاء به مرجع ثبت تسلیم می‌شود. حتما باید دقت شود که به موقع نسبت به تمدید برند و علامت تجاری اقدام شود. در صورت فراموشکاری هیچ راهی برای بازگشت مجدد آن برند وجود نخواهد داشت.

نکات تمدید برند و علامت تجاری

نکته اول:

در زمان تمدید درخواست علامت تجاری مالک آن می‌تواند تقاضای کاهش طبقه‌ی محصول خود را داشته باشد.

نکته دوم:

برای تمدید برند و درخواست علامت تجاری ابتدا باید هزینه‌ی آن پرداخت شود.

نکته سوم:

زمانی که طبقات را تغییر می‌دهند باید در روزنامه رسمی آگهی شود که هزینه آن توسط مالک برند پرداخت می‌شود.

نکته چهارم:

اسم و آخرین نشانی کامل مالک علامت ثبت‌شده یا نماینده قانونی وی درصورتی‌که درخواست توسط نماینده به عمل آید.

نکته پنجم:

درصورتی‌که در برند شما از رنگ خاصی استفاده‌شده و آن مشخصه برند شما باشد باید قید شود.

فرم درخواست
ارسال مشخصات و پرداخت

درخواست تمدید برند

1 مرحله اول : مشخصات شما
2 مرحله دوم : مشخصات برند
3 مرحله سوم : تکمیل اطلاعات