تمدید ایزو

بر اساس ماده ۶ قانون تجارت،کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی پس از ثبت شرکت جهت اظهار هزینه ها و درآمدهای خود به دفاتر پلمپ نیاز دارند.

تمامی شرکت ها در صورتی که کارکردی داشته باشند جهت مشخص نمودن عملکرد مالی خود موظف به تکمیل این دفاتر هستند، تکمیل این دفاتر به عهده حسابدار شرکت می باشد. عدم اخذ،تکمیل و ارایه این دفاتر باعث علی الراس شدن شرکت خواهد شد.

در صورتی که شرکت فعالیتی هم نداشته باشد جهت اعلام عدم فعالیت خود به دارایی، باید دفاتر پلمپ شده خود را به صورت سفید یا خالی به حوزه دارایی شرکت تسلیم نمایند.

علت نامگذاری این دفاتر به نام دفاتر پلمپ به این دلیل است که کلیه صفحات این دفاتر در اداره مالیات و ثبت شرکت ها پلمپ می شوند و قابل دستکاری نیستند.

شرایط تمدید گواهینامه ISO HSE CE

گواهینامه ایزو اخذ شده می بایست سالیانه دو نوبت مراقبتی ممیزی شود ، مراقبت ممیزی فرقی نمیکنم بابت چه نوع استاندارد ایزو باشد ممکن هست گواهینامه ایزو ، گواهینامه ایزو9001 ، گواهینامه ایزو 14001 ، گواهینامه ایزو 22000 ، گواهینامه OHSAS18001 ، گواهینامه ایزو 10002 ، گواهی نامه ایزو 10003 ، گواهینامه ایزو 10004 ، گواهینامه ISO/TC29001 ، و یا هر نوع استاندارد ایزو اخذ شده همانند HSE ، مدرک CE و… می بایست طی سال مراقبت ممیزی صورت پذیرد پس از مراقبت ممیزی همچنین برطرف کردن ایرادات شرکت ، موسسه ، سازمانی ک گواهینامه ایزو دارا هست ، گواهینامه استاندارد ایزو تمدید میگردد . جهت تمدید گواهی نامه ایزو ISO HSE CE میبایست مستندات همچنین روشهای اجرایی چک لیستها و… تکمیل گردد سپس جهت تمدید گواهینامه ایزو مورد نظر ارسال میگردد به مرکز صدور گواهی نامه بعد گواهینامه ISO HSE CE تمدید می گردد .

نحوه تمدید اعتبار سالیانه گواهینامه ایزو چگونه است؟

گواهینامه ایزو (گواهی نامه ISO)  اصل حتماٌ دارای یک تاریخ صدور ویک تاریخ انقضاء میباشد. نظربه وجود سلیقه درمراکز ثبت و صدور گواهینامه ایزو تاریخ انقضاءبه دو صورت یکساله و سه ساله درگواهینامه درج میگردد. چون بین مراکز صادر کننده گواهینامه ایزو (گواهی نامه ISO) رقابت وجود دارد لذا اکثراٌ تاریخ سه ساله درج می نمایند تا متقاضیان بیشتری بتوانند جذب کنند. در هر حال چنانچه برای شرکتی چه گواهینامه یکساله صادر گردد چه گواهینامه سه ساله صادر گردد بایستی حداقل سالی یکبار مورد ممیزی مراقبتی (بازرسی مراقبتی) قرار گرفته و گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO ) شرکت مربوطه تمدید اعتبار سالیانه گردد.
معمولاٌ یکی دوماه قبل ازسررسید تاریخ اعتبار گواهینامه ایزو (گواهی نامه ISO) ازسوی مرکز صادرکننده گواهینامه ایزو (گواهی نامه ISO) طی نامه کتبی به دارنده گواهینامه ایزو مکاتبه شده و اعلام تاریخ ممیزی مراقبتی می گردد. (این اطلاع رسانی درمورد مجموعه هاییکه توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران گواهینامه خود را گرفته اند بطورکامل توسط مرکز اجرا و مدیریت میگردد.) چنانچه مجموعه دارنده گواهینامه ایزو (گواهی نامه ISO) به ممیزی مراقبتی خود توجهی نکند درنهایت منجر به ابطال گواهینامه میگردد. ابطال از طریق خروج نام شرکت دارنده گواهینامه ایزو از لیست مندرج در سایت صادرکننده گواهینامه ایزو (گواهی نامه ISO)شده و چنانچه گواهینامه ایزو (گواهی نامه ISO) صادره سه ساله باشد مرجع صادرکننده گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO ) در مورد عودت گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO ) هم حتی توجهی نمیکنند.
اگر گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO ) صادره اصل باشد و قرار باشد در زمان تمدید اعتبار سالیانه مجموعه دارنده گواهینامه مورد ممیزی قرار گیرد بایستی نکات زیر توجه شود:
همواره در حفظ نگهداری و بهبود سیستم مدیریتی پیاده شده کوشا باشید.
 تمامی اسناد و داده های الزام شده در سیستم مدیریتی پیاده سازی رادر طول زمان بین دو ممیزی بطور کامل و بدون نقص اجرا نمایید.
 از مشاوران مجرب در خصوص نگهداری و بهبود سیستم مدیریتی کمک بگیرید ممیزیهای داخلی تعریف شده در سیستم مدیریتی خود را بدقت اجرا نموده تا از عدم انطباقهای احتمالی خود مطلع شوید.
مکاتبات انجام شده درخصوص زمان بندی ممیزی های مراقبتی از سوی مشاور و یا از سوی مرکز صادر کننده گواهی نامه ایزو ( گواهی نامه ISO) مهم هستند و به آنها توجه نمایید.
وجود سیستم مدیریتی پیاده سازی شده رادر بطن سازمان و مجموعه خود مقایسه کنید.
تمامی موارد گفته شده مختص دارندگان گواهینامه ایزو (گواهی نامه ISO) و اصل می باشد لذا طبق موارد مطروحه در مطالب قبلی چنانچه گواهینامه ایزو (گواهی نامه ISO) صادره تقلبی باشد شاید اصلاً نیازی به طی مراحل فوق نبود. و تنها با پرداخت پول اصطلاحاً گواهینامه ایزو (گواهی نامه ISO) مورد تمدید اعتبار گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید از تجارب و اطلاعات کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی پایدار ثبت بطور کاملاً رایگان استفاده نمایید.

فرم درخواست

ارسال مشخصات و پرداخت

1 مرحله اول : مشخصات شما
2 مرحله دوم : مشخصات برند
3 مرحله سوم : تکمیل اطلاعات
خانه
گفتگوی آنلاین
گفتگوی آنلاین پایدارثبت
سلام! برای چت در WhatsApp روی یکی از کارشناسان زیر کلیک کنید:
پیام خود را ارسال نموده و منتظر پاسخ بمانید.