پشتیبانی (فقط در واتس اپ): 09357100044 تلفن پشتیبانی : 02125917699
انتقال طرح صنعتی

انتقال طرح صنعتی

مالکان اختراع، طرح صنعتی، اثر ادبی و هنری، علائم تجاری و نشان جغرافیایی می تواند حق بهره برداری خود را به هر شخص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور انتقال دهند. انتقال طرح صنعتی می تواند با شرایط متعددی اعم از کلی یا جزئی، دائمی یا موقت باشد و برای هر یک شروط متعددی تعیین شود. انتقال و اجازه بهره برداری از اختراع، طرح صنعتی، اثر ادبی و هنری، علائم تجاری و نشان جغرافیایی در داخل و خارج از کشور مشمول قوانین خاص و اخذ تائیدیه از مرجع قانونی است.
کارشناسان پایدار ثبت آماده ارائه خدمات انتقال و اجازه بهره برداری در داخل و خارج از کشور هستند.

مزایا و منافع صاحب طرح در انتقال طرح صنعتی

1- در انتقال مالکیت، صاحب طرح صنعتی مبلغی را که مورد توافق او و شخص ثالث است یکباره دریافت می کند و مجبور نیست تا انقضای مدت اعتبار طرح صبر کند تا سود مورد نظر را دریافت نماید.

2- انتقال مالکیت طرح موجب می گردد که صاحب طرح صنعتی از خطر اینکه فناوری جدیدتر از طرح صنعتی او پیشی گیرد و رونق تجاری آن را از بین ببرد، در امان باشد.

3- در این فرض به ویژه اینکه اگر طرح صنعتی به شخص حقیقی تعلق داشته باشد انتقال مالکیت طرح صنعتی به یک شرکت تازه تاسیس می تواند پیش شرطی برای تامین منابع مالی باشد.

فرایند انتقال طرح صنعتی

اخذ نامه استعلام از دفتر اسناد رسمی مبنی بر بلامانع بودن نقل و انتقال

ارجاع نامه استعلام فوق الذکر به اداره و دریافت پاسخ

مراجعه مجدد به دفتر خانه جهت تنظیم سند صلح

ارجاع سند صلح به اداره ثبت و درخواست صدور آگهی ثبت انتقال

پرداخت هزینه چاپ آگهی انتقال در روزنامه رسمی

مراجعه به اداره و ارائه روزنامه چاپ شده جهت ظهرنویسی سنده چاپ آگهی انتقال در روزنامه رسمی

از طریق سامانه پایدار ثبت با مشاوره آنلاین و رایگان می توانید در سریع ترین زمان ممکن به بهترین شکل و با ارزان ترین هزینه، تمامی امور مربوط به انتقال و اجازه بهره برداری از آن به دیگران را انجام دهید.

فرم درخواست
ارسال مشخصات و پرداخت

انتقال طرح صنعتی

1 مرحله اول : مشخصات شما
2 مرحله دوم : مشخصات برند
3 مرحله سوم : تکمیل اطلاعات
  • کد تایید به این شماره پیامک خواهد شد.