انتقال طرح صنعتی

مالکان اختراع، طرح صنعتی، اثر ادبی و هنری، علائم تجاری و نشان جغرافیایی می تواند حق بهره برداری خود را به هر شخص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور انتقال دهند. انتقال می تواند با شرایط متعددی اعم از کلی یا جزئی، دائمی یا موقت باشد و برای هر یک شروط متعددی تعیین شود.
انتقال و اجازه بهره برداری از اختراع، طرح صنعتی، اثر ادبی و هنری، علائم تجاری و نشان جغرافیایی در داخل و خارج از کشور مشمول قوانین خاص و اخذ تائیدیه از مرجع قانونی است.

کارشناسان پایدارثبت  آماده ارائه خدمات انتقال و اجازه بهره برداری در داخل و خارج از کشور هستند.

مزایا و منافع صاحب طرح در انتقال طرح صنعتی

1- در انتقال مالکیت، صاحب طرح صنعتی مبلغی را که مورد توافق او و شخص ثالث است یکباره دریافت می کند و مجبور نیست تا انقضای مدت اعتبار طرح صبر کند تا سود مورد نظر را دریافت نماید.
2- انتقال مالکیت طرح موجب می گردد که صاحب طرح صنعتی از خطر اینکه فناوری جدیدتر از طرح صنعتی او پیشی گیرد و رونق تجاری آن را از بین ببرد، در امان باشد.
3- در این فرض به ویژه اینکه اگر طرح صنعتی به شخص حقیقی تعلق داشته باشد انتقال مالکیت طرح صنعتی به یک شرکت تازه تاسیس می تواند پیش شرطی برای تامین منابع مالی باشد.

فرم درخواست

ارسال مشخصات و پرداخت

1 مرحله اول : مشخصات شما
2 مرحله دوم : مشخصات برند
3 مرحله سوم : تکمیل اطلاعات
  • کد تایید به این شماره پیامک خواهد شد.
خانه
گفتگوی آنلاین
گفتگوی آنلاین پایدارثبت
سلام! برای چت در WhatsApp روی یکی از کارشناسان زیر کلیک کنید:
پیام خود را ارسال نموده و منتظر پاسخ بمانید.