انتقال برند

نقل و انتقال برند تجاری طبق قانون امکان‌پذیر است و صاحب علامت می‌تواند آنرا به دیگری انتقال دهد. منظور از نقل و انتقال برند تجاری می‌تواند همان خرید و فروش برند آماده باشد!

حق داشتن علامت یک نوع امتیاز است که به خودی خود دارای ارزش است و “حق تجارتی” محسوب می‌شود، به این جهت جزء اموال صاحب علامت بوده و با فوت صاحب علامت به ورثه منتقل می‌شود.

ماده ۱۲ قانون تجارت درباره نقل و انتقال برند و علامت تجاری چنین می‌گوید:

علامت تجاری قابل نقل و انتقال است ولی انتقال آن در مقابل اشخاص ثالث وقتی معتبر خواهد بود که موافق مقررات قانون به ثبت رسیده باشد.

انواع نقل و انتقال برند

نقل و انتقال اختیاری یا قراردادی

در این حالت اشخاص خود اقدام به نقل و انتقال برند می‌کنند. که می‌توان خرید و فروش یا اجاره برند را در این قالب لحاظ کرد. یعنی مالکیت برند را به شخص دیگری منتقل کرده و آن را می‌فروشند یا استفاده از مزایای آن را برای مدتی به شخص یا اشخاصی واگذار می‌کنند.

نقل و انتقال اجباری

در این حالت به صورت خود به خود نقل و انتقال اتفاق می‌افتد. وقتی مالک برند یا علامت تجاری فوت می‌کند، مالکیت برند به ورثه او منتقل می‌شود. درواقع بدون انعقاد قرارداد یا توافقی، به صورت خود به خود، برند به اشخاص دیگری که همان ورثه باشند منتقل می‌شود.

نکات مهم در نقل و انتقال مالکیت برند

3. فرم درخواست

ارسال مشخصات و پرداخت

1 مرحله اول : مشخصات شما
2 مرحله دوم : مشخصات برند
3 مرحله سوم : تکمیل اطلاعات
  • کد تایید به این شماره پیامک خواهد شد.
خانه
گفتگوی آنلاین
گفتگوی آنلاین پایدارثبت
سلام! برای چت در WhatsApp روی یکی از کارشناسان زیر کلیک کنید:
پیام خود را ارسال نموده و منتظر پاسخ بمانید.