پشتیبانی (فقط در واتس اپ): 09357100044 تلفن پشتیبانی : 02125917699
انتقال برند تجاری

انتقال برند تجاری

نقل و انتقال برند تجاری طبق قانون امکان‌پذیر است و صاحب علامت می‌تواند آنرا به دیگری انتقال دهد. منظور از نقل و انتقال برند تجاری می‌تواند همان خرید و فروش برند آماده باشد!
حق داشتن علامت یک نوع امتیاز است که به خودی خود دارای ارزش است و “حق تجارتی” محسوب می‌شود، به این جهت جزء اموال صاحب علامت بوده و با فوت صاحب علامت به ورثه منتقل می‌شود. ماده ۱۲ قانون تجارت درباره نقل و انتقال برند و علامت تجاری چنین می‌گوید: علامت تجاری قابل نقل و انتقال است ولی انتقال آن در مقابل اشخاص ثالث وقتی معتبر خواهد بود که موافق مقررات قانون به ثبت رسیده باشد.

انواع نقل و انتقال برند

نقل و انتقال اختیاری یا قراردادی
در این حالت بعد از ثبت برند اشخاص خود اقدام به نقل و انتقال برند تجاری می‌کنند. که می‌توان خرید و فروش یا اجاره برند را در این قالب لحاظ کرد. یعنی مالکیت برند را به شخص دیگری منتقل کرده و آن را می‌فروشند یا استفاده از مزایای آن را برای مدتی به شخص یا اشخاصی واگذار می‌کنند.
نقل و انتقال اجباری
در این حالت به صورت خود به خود نقل و انتقال اتفاق می‌افتد. وقتی مالک برند یا علامت تجاری فوت می‌کند، مالکیت برند به ورثه او منتقل می‌شود. درواقع بدون انعقاد قرارداد یا توافقی، به صورت خود به خود، برند به اشخاص دیگری که همان ورثه باشند منتقل می‌شود.

شرایط نقل و انتقال مالکیت برند

نکته اول

در انتقال مالکیت برند میتوان جزئی از کالاها و یا خدمات را منتقل نمود. همچنین در انتقال برند تجاری میتوان جزئی از سهام برند را انتقال داد.

نکته دوم

در انتقال مالکیت برند میتوان جزئی از کالاها و یا خدمات را منتقل نمود. همچنین در انتقال مالکیت برند میتوان جزئی از سهام برند را انتقال داد.

نکته سوم

در انتقال مالکیت برند باید به مدت زمان باقی مانده از اعتبار برند توجه نمود.

نکته چهارم

انتقال مالکیت برند امکان انجام در تمام استان های ایران را دارد,. همچنین انتقال برند به صورت بین المللی نیز انجام میگیرد. به این صورت که با فراهم سازی شرایط آن میتوان برندی را که مالک آن یک شخص ایرانی خارج از ایران است را به یک مالک ایرانی منتقل نمود که البته بررسی در این خصوص به عهده کارشناسان اداره ثبت می باشد.

نکته پنجم

در هنگام انتقال مالکیت برند با توجه به این که در هنگام انتقال مالکیت برند با توجه به این که برند دارای چه میزان ارزش تجاری میباشد، قیمت برند مشخص گردد. برندهایی که نیاز به بررسی دارند بهتر است توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزش گذاری شوند.
برند دارای چه میزان ارزش تجاری می باشد، قیمت برند مشخص گردد. برندهایی که نیاز به بررسی دارند بهتر است توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزش گذاری شوند.

فرم درخواست
ارسال مشخصات و پرداخت

درخواست انتقال برند

1 مرحله اول : مشخصات شما
2 مرحله دوم : مشخصات برند
3 مرحله سوم : تکمیل اطلاعات
  • کد تایید به این شماره پیامک خواهد شد.