پشتیبانی (فقط در واتس اپ): 09357100044 تلفن پشتیبانی : 02125917699
صورتجلسه ها

تنظیم صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص و نکات مهمی که باید بدانید

تنظیم صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص و نکات مهمی که باید بدانید

شرکت ها برای این که بتوانند فعالیت های خود را توسعه دهند و قدرت رقابت خود را حفظ و یا افزایش دهند اقدام به افزایش سرمایه می کنند. در برخی از مواقع نیز این کار به منظور اصلاح و بهبود ساختار مالی شرکت صورت می گیرد. این تامین منابع مالی جدید می تواند به شکل های مختلفی صورت پذیرد. در این مطب قصد داریم چند نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص و دیگر انواع شرکت ها را مورد بررسی قرار دهیم و نحوه تنظیم آن ها را با هم بررسی کنیم.

بعد از ثبت شرکت شما نیاز دارید تا برای افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص و مسئولیت محدود خود از طریق صورتجلسه ها اقدام نمایید.

راه های افزایش سرمایه

معمولا روند افزایش سرمایه در شرکت ها به این شکل است که در مرحله اول هیئت مدیره شرکت پیشنهاد خود را به همراه دلایل کافی در خصوص افزایش سرمایه به سهامداران شرکت ارائه می کند.

این پیشنهاد در مجمع عمومی فوق العاده شرکت مورد رای گیری سهامداران شرکت قرار می گیرد و سپس در صورت تصویب این پیشنهاد در مجمع و پس از ارائه مجوز از سوی بورس، افزایش سرمایه شرکت صورت می گیرد. قیمت سهام شرکت پس از افزایش سرمایه، دستخوش تغییر می شود.

انواع افزایش سرمایه

اگر بخواهیم یک دسته بندی از انواع روش های افزایش سرمایه داشته باشیم، می توان ۴ دسته کلی در نظر گرفت:

  1. از محل سود انباشته (سهام جایزه)
  2. از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران
  3. از محل تجدید ارزیابی دارایی ها
  4. به روش صرف سهام

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده برای افزایش سرمایه

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

در شرکت های سهامی خاص

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………

سرمایه ثبت شده : …………….……………

شناسه ملی : ………………………………..

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………….……………سهامی خاص ثبت شده به شماره …………… در ساعت……… مورخ………..… با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.

 الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1ـ خانم/ آقای ……………….………..  به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای ……………….………..  به سمت ناظر رئیس

3ـ خانم/ آقای ……………….………..  به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم / آقای……………….………..  به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: به پیشنهاد هیئت مدیره و ملاحظه گزارش بازرس قانونی شرکت دایر بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ …………….…… ریال به مبلغ …………….…… ریال از محل (1ـ پرداخت نقدی 2ـ تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت 3ـ انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت 4ـ تبدیل اوراق قرضه به سهام) تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مورد تصویب مجمع واقع شد.

ج: به هیئت مدیره اختیار داده می شود که نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه اقلام و پس از عملی شدن افزایش سرمایه به مبلغ …………….…… ریال (یا تا میزان مبلغ …………….……ریال و یا تا مبلغ واریزی …………….…… حداکثر در مدت…………….…… نسبت به ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.

امضای اعضای هیئت مدیره:

1ـ رئیس جلسه…………… 2ـ ناظر جلسه………..…… 3ـ ناظر جلسه……….……   4_ نشی جلسه………..……

 

چگونه صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت تنظیم کنیم؟

نمونه صورتجلسه هیئت مدیره برای عملی شدن افزایش سرمایه:

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه هیئت مدیره در خصوص عملی شدن افزایش سرمایه

در شرکت های سهامی خاص

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………

سرمایه ثبت شده : …………….……………

شناسه ملی : ………………………………..

صورتجلسه هیئت مدیره شرکت …………….……………سهامی خاص ثبت شده به شماره ………… در ساعت …………مورخ……….…… با حضور کلیه / اکثریت اعضا تشکیل گردید.

الف: بنا به اختیار حاصله تفویض مجمع عمومی فوق العاده مورخ ………… در خصوص افزایش سرمایه به هیئت مدیره و با رعایت تشریفات مقرر اساسنامه و لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ ……………………………….. به مبلغ ………………….. از محل ………………………. ریال افزایش یافت.

ب: سرمایه شرکت مبلغ ………………………………..ریال منقسم به سهم …………………………ریالی با نام / بی نام یا تواما که تماما پرداخت شده می باشد افزایش یافت.

ج: ماده ………………. اساسنامه شرکت به شرح مذکور اصلاح می گردد.

د: به خانم/ آقای ……………………………………. (احدی از اعضای هیئت مدیره یا سهامداران یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضای زیر دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضای اعضای هیئت مدیره:

  • رئیس جلسه
  • ناظر جلسه
  • ناظر جلسه
  • منشی جلسه

نکات مهم در خصوص افزایش سرمایه

کلیه صورت جلسات می بایست روی سر برگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضای اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد.

دو نسخه اظهارنامه ثبت شرکت سهامی از اداره ثبت شرکت ها تهیه و پس از تکمیل نمودن آن کلیه اعضای هیئت آن را امضا و به همراه صورتجلسه هیئت مدیره و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ارسال گردد.

گواهی بانکی دایره بر پرداخت وجه افزایش سرمایه به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ارسال گردد و در متن گواهی بانکی اشاره به مبلغ پرداختی بابت افزایش شرمایه شده باشد .

اگر افزایش سرمایه از محل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت می باشد لیست مطالبات که به تایید بازرسی یا بازرسین قانونی شرکت رسیده باشد و به همراه صورتجلسه به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ارسال گردد.

اصل روزنامه کثیرالانتشار شرکت دایر بر رعایت مواد 166 و 169 لایحه اصلاحی قانون تجارت به همراه صورتجلسه به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ارسال گردد.

صورتجلسه هیئت مدیره دایر بر افزایش سرمایه شرکت حداکثر ظرف یک ماه پس از عملی شدن افزایش سرمایه به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ارسال گردد. (در اجرای ماده 163 لایحه اصلاحی قانون تجارت)

صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و پس از امضای اعضای هیئت مدیره در زیر کلیه صفحات آن یک نسخه ظرف مدت سه روز تحویل اداره پست شود و سپس بارکد پستی در سیستم درج گردد.

لیست سهامداران پس از فروش سرمایه که به امضا رسیده و هیئت مدیره صحت آن را تایید نموده باشد به همراه صورتجلسه به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ارسال گردد.

کلیه اقدامات پذیرش صورت جلسات از طریق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir صورت می گیرد.

جهت دسترسی به کلیه اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به چگونگی پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی علاوه بر مراجعه به راهنمای سایت فوق می توان از پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکت ها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir نیز جهت بهره برداری لازم استفاده نمود.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.